Published 23.10.2014
by Kids’ Own

Tairseach Nua Náisiúnta na nEalaíon san Oideachas

Comhairliú: Ba mhór againn do thuairim a fháil!

Is áthas le Kids’ Own a bheith i gceannas ar thionscnamh náisiúnta úrnua – Tairseach na nEalaíon san Oideachas, i gcomhpháirtíocht leis an Roinn Oideachais & Scileanna agus an Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta. Tá an tairseach á forbairt mar chuid de chur chun feidhme na Cairte um na hEalaíona san Oideachas, a sheol an dá roinn go luath in 2013.

Is acmhainn dhigiteach nua náisiúnta í seo, ina mbeidh eolas faoi na healaíona agus faoi chleachtas oideachais, a chabhróidh le múinteoirí, ealaíontóirí agus le duine ar bith eile atá ag obair sa réimse seo. Spás ar leith a bheidh ann inar féidir dea-chleachtas, taighde, acmhainní agus cás-staidéir spreagthacha a chomhroinnt, agus leas a bhaint astu ar líne.

Tá Kids’ Own ag eagrú sraith comhairliúchán ar fud na tíre, i gcompháirtíocht leis an ATECI, trína dtugaimid cuireadh daoibhse uile an fhís atá agat maidir le Tairseach na nEalaíon san Oideachas a chomhroinnt linn. Táimid ag iarraidh tacú leatsa i do chleachtas, agus deis a thabhairt duit an acmhainn seo a mhúnlú trína rá linn cad iad na gnéithe nó na feidhmeanna a thacódh leatsa san obair atá ar bun agat.

Conas a bheith páirteach…

Tar chuig ceann de na seisiúin chomhairliúcháin tráthnóna – ag na hIonaid Oideachais seo a leanas:

 

Ionad Oideachais Shligigh

Dé Céadaoin, 15/10/14, 7-9 istoíche

[email protected] / 07191-38700

Ionad Tacaíochta Oideachais Chorcaí

Dé Luain, 3/11/14, 7-9 istoíche

[email protected] / 021-4255600

Ionad Oideachais Átha Luain

Dé Máirt, 4/11/14, 7-9 istoíche

[email protected] /

0906-420400

Ionad Oideachais Chill Dara

Dé Céadaoin, 5/11/14, 7-9 istoíche

[email protected] / 045-5530200

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

Dé Máirt, 11/11/14, 7-9 istoíche

[email protected] / 01-2365000

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

Dé Céadaoin, 12/11/14, 7-9 istoíche

[email protected] / 056-7760200

Ionad Oideachais Mhuineacháin

Déardaoin, 13/11/14, 7-9 istoíche

[email protected] / 04774000

 

I gcomhpháirtíocht leis an ATECI a chuirfear na seisiúin chomhairliúcháin ar fáil. Is féidir áiteanna a chur in áirithe ach glaoch ar na hIonaid Oideachais. Beidh sólaistí ar fáil.

Moltar duit tuilleadh eolais a iarraidh ar Orla Kenny nó Jo Holmwood ag Kids’ Own: [email protected] nó ag 07191-24945

Glac páirt sa suirbhé seo: https://www.surveymonkey.com/s/9LQNSS9

Newsletter